Sexuell hälsa är viktigt!

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa innebär, enkelt uttryckt, att man mår bra för att man känner att man får vara den man är, som sexuell varelse. Eftersom sexualiteten är en del av en människas innersta kärna, är den viktig för att en människa ska få känna sig hel.

Folkhälsomyndigheten formulerar vikten av sexuell hälsa i “Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)” på följande sätt:

“Sexualiteten och reproduktionen påverkar de allra flesta människor genom hela livet och kan ha en stor betydelse för allmän hälsa, livskvalitet, självkänsla och personliga relationer.”

En människas sexualitet har stor betydelse för hälsan i stort, ändå är det ofta alldeles för lite vikt som läggs vid den. Frågan om sex ställs inte vid tillfällen när den borde ställas, som i följande exempel:

  • I samtal om en människas psykiska hälsa. Den avsaknaden är något jag har fått höra om många gånger när jag samtalar med människor. Det är då lätt att tro, att eftersom frågan aldrig ställs, är den kanske inte viktig – och det kan bli ännu mer skam kring den och svårare att ta upp den både vid det tillfället och senare.
  • I sjukvården tar man inte alltid upp hur behandlingar och mediciner kan påverka lusten eller den sexuella förmågan, och inte heller får man information om hur man kan ta sig vidare med mediciner eller andra hjälpmedel efter en operation. Det förväntas att allt patienten vill, är att bli frisk från sin åkomma utan fokus på annat i livet under tiden, men livet pågår ju ständigt, och patienten, som är en människa, har alltid en sexuell identitet som behöver näring. Tydligt i SRHR är att sexuell hälsa inte bara handlar om “avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada” utan om att jobba för “njutningsfulla sexuella relationer”, vilket ju är fantastiskt!
  • I skolundervisning är fokus ofta på hur våra könsorgan ser ut i genomskärning, om vilka preventivmedel som finns, om vilka könssjukdomar man kan få, och pekpinnar för att inte skada sig själv eller andra. Största fokuset borde vara på själva njutningen, och om hur man kan ha glädje av den i sitt liv genom att skapa en god relation till sig själv och till andra. Även i SRHR tar man fram tillit och kommunikation som nyckelord för god sexuell hälsa. Att börja i den änden i samtal med unga om sex leder till något riktigt bra!

Förutom att uppnå god sexuell hälsa, syftar SRHR till att “hälsan ska vara jämlik”. I det finns en hel del att göra. Att, som i BLANCHE-appen, lägga extra fokus på kvinnans njutning, är verkligen en insats för mer njutning, mer förståelse för den egna lusten och sexualiteten, och för kommunikation människor emellan. I mina samtal med klienter ser jag god effekt av lust-läsning.

Den sexuella hälsan är viktig för den allmänna hälsan, så låt oss värna om den: njutningsfullt, nyfiket och jämlikt!