“Härligt att du får utforska din sexualitet, tänk allt spännande du ska få uppleva!”

Att vara i sin kraft del 1

“Härligt att du får utforska din sexualitet, tänk allt spännande du ska få uppleva!”

Den inställningen borde vara utgångspunkten i samtal om sex och lust, oavsett ålder, situation, fantasier eller tidigare erfarenheter. Varje nu är en ny startpunkt! Kvinnor kan vara i sin kraft under hela livet, eller hitta sin kraft närhelst på vägen, och det är något som vi borde uppmärksamma mer.

I samhället har vi en tendens att fokusera på de utmaningar och problem som unga kvinnor står inför, vilket gör att det härliga perspektivet på sex och lust saknas från start. Psykisk ohälsa och hormonella förändringar står ofta i fokus, liksom risker med att hamna i sexuella relationer som kan ge skador. Att allt detta också finns, betyder inte att det är där vi bör lägga vårt fokus i samtal och information. Genom att prata öppet om hur bra sex och goda relationer är, genom att stärka unga kvinnor, ge mentala verktyg, är det lättare att navigera i livet med självförtroende och glädje. Ohälsosam stress kan då förvandlas till prestation som känns rolig, och som ger resultat. I sexlivet är just en sund syn på prestation och känslan för självet otroligt viktiga för att finna njutning och goda relationer.

Sex handlar om njutning! Och till viss del förstås om reproduktion. I en del kulturer firar man att en flicka blir kvinna när hon får sin mens. Här ses detta mer som en börda, och många använder hormoner mest för att få bort sin mens. Ja, det kan finnas konkreta, medicinska anledningar till det. Och ja, för en del kan det passa att göra så, oavsett. Något jag reflekterat över är dock att många unga upplever att de fått p-piller utskrivna utan frågor om varken sin hälsa eller om livet i övrigt, eller något resonemang om varför det valet skulle passa.

Ett alternativ är att se cyklerna som en del av självet, som en positiv och närapå magisk kraft, som kommer att pågå under ett antal år. Prova tanken, se hur den känns.

Inget är rätt eller fel, varje kvinna bestämmer över sin kropp. Känn in vad som passar just dig. Ställ frågor, se till att få samtala om hur du har det och vad du vill, så att du känner att någon lyssnar.

Apropå att känna in: Det där att man ska passa på medan man är ung att uppleva allting, är inget att lyssna på. I ena andetaget signalerar vuxna att man ska akta sig för att bli gravid, genom undervisning om sex i skolan, som mest går ut på att visa hur vi rent anatomiskt är funtade. I nästa andetag ska unga skynda sig att skaffa sexuella erfarenheter. En god sexualitet handlar inte om klinisk information, och inte heller om att forcera något och försöka uppleva allt på en gång. Ålder har ingenting med en härlig sexualitet att göra. Ta det lugnt. Upptäck dig själv.