BDSM: Smärta & njutning

BDSM Smärta och njutning

Något som behöver tydliggöras är att smärta kan förekomma inom BDSM, men inte behöver göra det. Om det är något som parterna vill utforska gäller, som alltid, samtycke. Om så inte är fallet handlar det om ett övergrepp. 

Den som är sadist inom BDSM njuter av att tillfoga en annan person smärta. Människan ifråga är för den sakens skull inte empatilös. Tvärtom, faktiskt. Hela tiden finns det en ömhet i det som sker och ett enda stoppord avbryter omedelbart scenen. Glöm inte heller att den som tar emot smärtan, masochisten, tänder på att göra just det. It goes both ways. 

”En av de saker som förenar affektiv beröring och smärta är att de följer samma signaleringsväg genom ryggmärgen och att de till viss del bearbetas i samma delar av hjärnan. Båda har också en emotionell komponent.” (liu.se, India Morrison, professor, Linköpings universitet)

Smärta och njutning har, rent fysiskt, likheter. Synen på smärta och njutning i kombination kan däremot vara tvetydig. ”Sex och smärta hör inte ihop”, ”Sex ska inte göra ont”, brukar det heta, inte minst i sociala medier. Den som rör sig i den så kallade vaniljvärlden får ofta fel signaler inför ordet smärta, och kopplar det till känslan som uppstår när man råkar slå sig, eller till våld. Charlotta Carlström menar i en intervju att ”BDSM och våld bör ses som två olika saker, eftersom BDSM ska innefatta samtycke och kommunikation”. (Vetenskap och hälsa, artikeln ”Utövarnas syn på underkastelse och dominant sex”, som handlar om Charlotta Carlströms avhandling ”BDSM – paradoxernas principer”)

Kan man verkligen gå igång på att ta emot smärta? Ja! Det vi ska komma ihåg här är att när njutning och smärta går hand i hand uppstår ljuvligheter som inte liknar något annat. Ett rus, en annan dimension, ett själsligt renande. Du svävar! Det är summan av delarna som utgör helheten och det betyder att den samlade upplevelsen blir skön och positiv. ”I samband med utlevnad av smärta utsöndras endorfiner – vilket gör att signalsubstansen ger en liknande känsla som löpare kan uppleva när de springer eller som ett efterspel till en orgasm.” (”BDSM – en värld av dominans och underkastelse”, av Adaline Parker, sidan 163)

De intervjuade i Carlströms avhandling ”talar om kroppsliga sensationer och ett förändrat medvetandetillstånd”.

Naturligtvis är inte detta för alla, men om du är nyfiken på att kombinera smärta med njutning i ditt sexliv så kommer några tips här:

1. Grunden till allt utforskande är en stabil och trygg plattform som omges av tillit. Det här är inget man bara gör utan samtal och planering efter en blöt utekväll för att ”testa något nytt”. Sök istället inåt, känn efter vad det är du själv önskar och vill. Ta med dina tankar till samtalet med din (blivande) partner.

2. Avsätt tid för ett samtal där ni går igenom exakt vad du och din partner vill testa samt talar om vilka gränser ni vill ha, åtminstone till att börja med. Bestäm sedan hur sessionen ska se ut (eller vem av er som ska skapa scenen) och hur ni kan avbryta den: ofta med ett så kallat stoppord (”rött” är vanligt), och/eller med lyhördhet i varje ögonblick. 

3. Börja långsamt, ta tid på er och gå varsamt fram. Öka successivt intensiteten om det känns bra för alla inblandade. Håll alltid samtalet levande, även under tiden sessionen pågår. Exempelvis: ”Känns det här bra?”, ”Ska jag ta i mer?” Pausa ibland och kolla hur det är, speciellt som dominant. En kyss följt av ”mår du bra?” kan vara otroligt viktigt. Den undergivne är i en väldigt utsatt position och kan överväldigas av känslor.

4. Utvärdera alltid efteråt. Lyft fram det positiva i första hand, det ni önskar utveckla, då får ni en automatik i vilka delar av sessionerna ni kan bygga vidare på och på vilket sätt ni ska ta det vidare. Prata även om sådant som, av olika anledningar, kan bli bättre (eller delar ni inte fortsatt vill utforska). 

Människor har olika tändningsmönster. Utforska dina egna, och acceptera andras val av njutning, smärta och kinks. Öppna dina sinnen inför att allas lust inte ser likadan ut. Det går alltså inte att säga ”det måste vara något fel på den som njuter av smärta”. Du går kanske inte igång på det, men det betyder inte att andra inte kan göra det. Låt oss skapa ett samhälle som är mer inkluderande och accepterande så att vi alla får plats utan pekpinnar och skam.