All slags läsning är fin för hälsan

Läsning kan fylla många olika funktioner. Kanske vill vi förkovra oss i ett speciellt ämne eller läsa mer om en persons liv och leverne. Orsaken till att vi dyker in i böckernas värld kan vara lika många som det finns läsare. Viktigast är väl just det. Att resa genom berättelsen, att läsa. Möjligheten att fly verkligheten eller bara låta oss underhållas.

Kanske behövs en stunds förströelse efter en stressig arbetsdag. Läsning kan reducera stress med upp till 68 % vid läsning så lite som sex minuter om dagen, enligt en studie av neuropsykologen David Lewis, vid Universitetet i Sussex. Vad man läser spelar mindre roll; det finns ingen fin eller ful litteratur. Fantasin stimuleras, kreativiteten ökar. (Källa: http://doktor.com läst den 13 november 2023.)

Det finns även de som hävdar att den fysiska boken är att föredra före e-bok eller ljud, men allt får plats. Ljudböcker passar fint i bilen, på löprundan eller promenaden. Framför brasan i den sköna soffan blir kanske valet pappersboken.

Spelar det någon roll i vilket format man läser? Nej, enligt en studie vid University of California kartlade man vilka områden som aktiverades i hjärnan när man lyssnade till samt läste en text: ”Kartorna var i stort sett identiska.” Man tränar även på sin koncentration på flera sätt när man varvar olika sätt att läsa. I studien ”Läsning mellan medier” lät man elever lyssna till ljudböcker och upptäckte att många ”saknade verktyg för att lyssna ordentligt”. (Källa: http://forskning.se läst den 13 november 2023.)

Låt oss strunta i att sätta etiketter på både böcker, författare och folk och värdesätta att det finns något för alla att ta del av inom litteraturen – och att man med fördel ska varva att läsa och lyssna för att träna koncentrationen, förmågan att se ordbilder, utveckla sitt skriftspråk, förmågan att slappna av – och fantasin. Helt lys(sn)ande!