Sexologen Sara besvarar dina sexfrågor

Sara svarar

Hej Sara! Du kommer ha en frågespalt som ligger på vår blogg. Vad kan läsarna förvänta sig av den?

I Sara Svarar kommer jag att svara på dina frågor om sex, lust och relationer.

Vad är din bakgrund?

Jag är utbildad sexrådgivare, samt har jag en fil.mag. i litteraturvetenskap och en ek.kand. i företagsekonomi.

Hur bemöter du frågor kring sex och lust?

Jag jobbar med både människor som har trauman med sig, som ofta behöver behandling på flera sätt parallellt, och med människor som är nyfikna på mer i sin sexualitet, som vill utvecklas. Ofta samtalar jag med människor som på olika sätt befinner sig utanför normen. Vad en människa än har med sig, lägger jag alltid upp samtalen utifrån ett bejakande, öppet perspektiv, med acceptans och lust i fokus.

Sara har varit med i artiklar, radioprogram och poddar (inklusive den egna Ordlustpodden) i Expressen, Aftonbladet, Amelia, Topphälsa med flera om ämnen, bland annat sexting som kommunikation, och om sina böcker inom lustgenren samt om mental träning, om vinterbad och dess effekt på mående, lust, kreativitet – och om onani och hur man gör för att öka sin lust. Nu skriver och svarar Sara på lustfrågor i BLANCHEstories nya frågespalt Sara Svarar som du hittar här på bloggen.

Vad ger dig livslust?

Ordlek, löpturer och havsbad – året om – samt sex: i tanke, ord och handling.

Klicka här för att utforska BLANCHEstories utbud av ljudnoveller inom sex och erotik

Vilken är din favoritdryck?

En whisky med doft av fat och lägereld, eller med smak av gammal tjärad eka som någon glömt i vassen vid en sjö.

Kan du ge läsarna ett smakprov på kommande lustinlägg. Hur ska en tänka kring sin egen lust för att öka sitt välbefinnande?

Du kan börja med att ställa dig frågorna: Hur mår du och din lust? Vill du ha mer lust i livet? Vill du utveckla dig själv (självkänsla, självbild, kroppsuppfattning) och dina relationer? Tillsammans kommer vi att arbeta med dessa frågor i bloggen.


Har du frågor om sex och lust? Skriv till Sara på mejladressen love@blanchestories.com