Sara Svarar: “Normen är i själva verket rätt trång, det vet den som är utanför ramen”

Hej Sara! Vad kul att det nu är det premiär för din frågespalt Sara Svarar. Här kommer dina första frågor att svara på: “Är jag normal? Varför har jag just den här fantasin?

Vi människor vill passa in i gruppen. Därför vill vi vara det som kallas normala, eftersom den som är ungefär som alla andra smälter in. I många bemärkelser är det praktiskt. Vi anpassar oss för att fungera tillsammans. 

Sexuellt passar många in i normen, och då tycker man ofta att samhället är öppet och fritt, för alla oavsett sexuella preferenser och läggning. Normen är i själva verket rätt trång, det vet den som är utanför ramen, och det kan kännas svårt. Därför behöver vi alla tillsammans skapa en välkomnande atmosfär. Sexualiteten är en del av en människas innersta kärna. När vi tillsammans vidgar ramarna, så att alla ryms, innebär det att vi får ett friskare och bättre samhälle överlag.

De flesta är inom normen på något eller några områden, och de flesta olikheter upplevs som icke laddade: Varför tycker vissa om kaffe och vissa om te? Varför har en del blått som favoritfärg, andra rött? Frågor om sex däremot är laddade. 

Sex ska vara laddat, ha en nerv, men på ett positivt och skönt sätt. Just detta laddade kan kopplas till skam. Fantasier har ofta en udd av det skamliga i sig, och det kan vara oerhört positivt, för att det eggar, ger lust och njutning. Det är dock skillnad på den sköna udden av skamlighet, och på att känna skam för att man verkligen tänker att man gör något fel, att man går mot normer på ett sätt som inte är okej. Man önskar sig ett sunt, så kallat normalt, sexliv.

Tänk på att ett sunt sexliv handlar om vad du själv njuter av att tänka på – i fantasin är du helt fri. Ett sunt sexliv handlar om det du själv och andra vuxna människor du bjuder in till lek tycker är skönt. Lyssna till ditt innersta, och till din vilja, så att tanke, handling och känsla hör ihop. Då blir det bra!


Har du frågor om sex och lust? Skriv till Sara på mejladressen love@blanchestories.com