Hur ska jag få min partner att njuta?

Svar:

En härlig fråga! Njutning handlar mycket om att ge sig hän, om kommunikation före, under tiden och efter sex. Och om lyhördhet inför partnerns reaktioner. En viktig sak som många inte tänker på är spegling: att se någon njuta är att själv njuta. Många gånger vill man ge så mycket, att man glömmer att partnern också vill och behöver ge. Att ge sig hän och ta emot kan därför vara ett aktivt givande. Träna på att både ge och ta, på olika sätt. Samtala med varandra. Lyssna.