En replik till SVT:s Uppdrag granskning, del 1

Uppdrag granskning hårt sex

År 2020 larmade barnmorskor om att unga skadas av “hårt sex”. Detta, tillsammans med andra larm om hur kvinnor har det i sitt sexliv, blev en del av anledningen till att BLANCHEstories grundades: En plattform för kvinnor, med sköna berättelser och bra material om sex och lust. Med anledning av SVT:s Uppdrag granskning ställer vi frågan: Har det inte hänt någonting med det offentliga samtalet sedan dess? Vi beslutade oss för att diskutera vidare om detta med sexrådgivare Sara Olsson! Det blir tre blogginlägg på detta tema utifrån följande frågeställningar: 

  1. Hur skapar man sig ett härligt sexliv?
  2. Hur kan vuxna samtala med unga om sex?
  3. Hur sätter man gränser och hur formulerar man dem?

Här kommer första blogginlägget på temat:

Sara svarar på: Hur skapar man sig ett härligt sexliv?

Hur tycker du att man borde angripa frågan om att samtala om sex, Sara?

När det gäller ämnet unga och sex är premissen för samtal ofta från en varnande vinkel, av skyddande art, och sker över ungas huvuden. Premissen i SVT:s Uppdrag granskning är inget undantag: att prata om hur porr påverkar unga och deras sexliv. Det positiva med serien är främst att unga får komma till tals, liksom att Sanna Vanno manar till ett nyanserat samtal. Det bekymmersamma är att serien aldrig fördjupas till några konkreta lösningar.

Egentligen vore det intressant att någon gång föra ett offentligt samtal helt från det andra hållet: Hur skapar man sig ett härligt sexliv?

Unga efterfrågar att få lära sig om bra sexuella relationer och njutningsfullt sex. Jag märker i mina samtal om sex att det finns en längtan efter det mjuka. Inte främst i det kroppsliga, fysiska, utan i inkännande samsyn, trygghet, värme. Tillit! Även en mjukhet i samtal om sex, utan pekpinnar och fokus på problem som skulle kunna uppstå. Många längtar också efter sex som brukar ses som för hårt, eller efter sådant man snappat upp att föräldrar, vänner, bekanta eller samhället i stort inte ser som normalt, och då känner man skam inför sina fantasier.

Enligt den undersökning man gjort för serien, känner en tredjedel att de borde ställa upp på sådant som visas i porren. Att ställa upp har inte med ett sunt sexliv att göra. Ett sunt sexliv handlar om två saker: vilja och kommunikation.

Intressant! Hur kan man träna sin vilja och hitta en god kommunikation?

För att veta vad man ska samtycka till, behöver mer fokus hamna på vad som är JA för en människa. Det man VILL istället för det andra tycker att man borde/inte borde vilja. Det går att göra enkla övningar i vardagen för att träna på att känna in sin vilja. Man behöver inte vara helt klar över sin sexualitet innan man påbörjar sitt sexliv; det är en utvecklingsresa. Parter som börjat fundera på sin egen vilja, som kommunicerar, kan hitta den där ljuvliga gemensamma viljan att njuta, utforska, växa. Den egna lusten och viljan är alltså själva grunden, samt kommunikation.

Inte minst kommunikationen mellan vuxna och unga om sex, lust och relationer. Mer om det i nästa blogginlägg.

Den inre kommunikationen är också oerhört viktig. Sättet du talar till dig själv, utifrån självkänsla, självförtroende, självbild. Och att du lär dig lyssna till det din inre röst har att säga. Stäng av allt brus. Vem är du, i din sexualitet? Vad känner du lust inför? Prata med andra om sex, lyft frågan. Låt berättelser spegla fram vem du är. Porr är fragment av berättelser som kan visa något om dig själv när du tittar utifrån ditt eget perspektiv, men det stimulerar fantasin mer att läsa eller lyssna till erotiska berättelser. Jag jobbar en hel del med just medveten läsning. Upptäck vad du gillar. Läs med en partner.

Ta det lugnt, strunta i vad andra säger om att sex, som att det är något som måste bli överstökat. Stress har inte med bra sex att göra. Ta inte till dig andras stress, den har med dem att göra, den är inte din. Utforska i din takt. Sex är något som ska vara härligt och som utvecklas under ett helt liv – inte något man snabbt ska ta sig igenom som riktigt ung!