Är jag normal?

Svar:

Den frågan är ofta återkommande och kan handla om alla möjliga saker: utseende, sexuell läggning eller preferens, fantasier etcetera. Vi människor vill passa in i gruppen, men det kan vi göra även när vi är oss själva – förutsättningarna är till och med bättre att interagera med andra när man själv mår bra. Satsa på att vara den du är. De flesta människor är både normala och onormala, enligt de ständigt föränderliga mått vi har för vad som är normalt. Det enkla svaret blir därmed: ja.