Om ordet kvinna på internationella kvinnodagen

Kvinna, mor, snippa. Exempel på ord som verkligen är aktuella just nu, och som är relevanta att lyfta just i dag. 

Varje år den 8 mars infaller internationella kvinnodagen. Den har firats i Sverige, med varierade datum under våren, från 1912. Sedan 1978 finns denna dag med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Från början var internationella kvinnodagen mer av en politisk kampdag, varpå den sägs ha blivit en opolitisk högtidsdag.

De senaste åren har en allt tydligare språklig aspekt smugit sig in, som på allvar behöver synas i sömmarna. Ord är makt. Hur kan man lyfta fram frågor som är viktiga för kvinnor, på en kvinnodag, om ordet kvinna inte längre ska användas?

Begreppet kvinna lever nämligen i farozonen. Formuleringen ”personer som menstruerar” har varit på tapeten några år. Man funderar även på att byta ut orden ”mor” och ”far” ur Föräldrabalken mot ”förälder”, något som kvinnoorganisationer ser som ”könsblindhet” enligt varldenidag.se: ”För att undvika ordet kvinna används redan i olika sammanhang ord som ´menstruerare´ eller ´livmoderbärare´, något som direkt avhumaniserar kvinnor och flickor.” 

Man kan faktiskt undra hur alla enligt dessa formuleringar förväntas identifiera sig, som hittills sett sig som kvinnor eller flickor, men som använder preventivmedel som gör att mensen uteblir, som är gravida, eller som inte har fått mens ännu, som har slutat menstruera, eller som behövt operera bort sin livmoder på grund av sjukdom. Som … ingenting?

Alla människor ska få rymmas, oavsett könsidentitet, det är oerhört viktigt. Vi kan använda eller skapa nya ord så att alla får plats, och vi kan samtidigt fortsätta använda ord som är relevanta för rättssäkerhet, jämlikhet och som värnar om stoltheten i den egna identiteten. Stoltheten i att vara kvinna, eftersom kvinnan är i fokus just denna dag. När det gäller sexualiteten kan det handla om att få fågla upp sig, som just kvinna, vara i sin sensualism, utan att få ifrågasättanden från andra om huruvida det är självvalt eller bara är en konsekvens av det strukturella. Att som kvinna känna in sin kropp, för sin skull, som ett helt eget njutningstivoli. Att få forma sig själv och anamma en egen definition av vad det innebär att vara just kvinna.

Begreppen kvinna och man är tydliga, och skapar klarhet i samtal om jämställdhet, om förlossningsvård, om kvinnokroppen, om våld mot kvinnor, om kvinnors rättigheter. 

Apropå tydlighet är flickors och kvinnors könsorgan fortfarande svåra att tala om. De ord som finns tycks inte räcka till, vilket är aktuellt just nu: en tioårig flicka har i en rättssal berättat om hur en man haft sina fingrar inuti hennes snippa, och hon anses ha använt fel vokabulär i sammanhanget. Vilka signaler sänder det ut, att flickor och kvinnor behandlas på detta sätt? Gör om detta, omedelbart, och gör rätt. 

Vilka konsekvenser får det för oss som helhet i samhället, om vi vacklar i vokabulären? För individen? Ord formulerar självet, kroppen, identiteten. Ordval är viktiga. Ordet kvinna är att värna om, inte minst på internationella kvinnodagen.