Internationella klimakteriedagen! Bejaka klimakteriet!

Klimakteriet

Klimakteriet närmar sig, men det behöver inte vara jordens undergång. Ju äldre vi blir, desto bättre mår vi mentalt och desto nöjdare blir vi med tillvaron. Inte alla, men majoriteten av oss. Fenomenet kallas för åldersparadoxen. Just denna paradox beskriver forskaren och psykologen Laura L. Carstensen. Hennes forskarlag visar att trots att vår fysiska hälsa, vårt minne och kognitiva förmåga sannolikt försämras när vi åldras, kommer vår mentala hälsa, vårt humör, och förmåga att hantera stress och känna välbefinnande bara fortsätta att förbättras. Varför? I Aller Medias återkommande She Reports kallas det för mognadseffekten.

Tre tips som passar före, under och efter klimakteriet:

  1. Skaffa dig kunskap. Ta makt över klimakteriet! Gör det genom att läsa på och hitta information om hur du kan finna ditt bästa mående. Prata med andra. Berätta om hur du mår och hur du känner dig. Kanske finns speciella forum där du kan vädra dina tankar, och om du inte hittar något sådant kan du starta upp något för kvinnor i din bekantskapskrets.
  2. Bejaka allt det som du gillar. Gör mer av det. Livslusten behöver bränsle. Mata tankarna med sinnlighet. Vad går du igång på? Dofter? Speciella plagg? Du kanske vill skapa en skön måltid. Duka fint, låt maten på tallriken tala vackert till ögat. Håll i och bygg upp även den sexuella lusten. Träna fantasin, locka fram den. Vad är det som rör sig där, i ditt inre lustrum? Läs eller lyssna till erotiska och romantiska berättelser. Låt dina tankar spinna loss. Upptäck nya världar! Onanera! Orgasm behöver inte vara fokus, du kan leka dig en bit på väg. Förutom att det är avslappnande, ger bättre sömn och mående, mår slemhinnorna väldigt bra av fukt.
  3. Rör på dig, mentalt och fysiskt. Tankemönstren är viktiga. Inställningen att klimakteriet är en hemsk tid kan göra att man lättare hamnar i just det mentala läget. Med kunskap kan man lindra kroppens och huvudets krumbukter. När du gjort det du kan för att lindra är det en god idé att inte ständigt tänka och känna efter hur du mår. Fokusera på andra, roliga saker (se punkt 2). Rör på dig fysiskt. Vilka träningsformer fungerar för din del? Lägg in minst tre sådana pass per vecka.

Livet efter 50 ser dessutom härligt ut, om man ser till statistiken. Sneglar man lite längre upp i åldrarna kan man se att bland svenska 70-åringar rapporterar sex av tio kvinnor och sju av tio män ”hög tillfredsställelse” med sitt sexliv. På sjuttiotalet var det bara fyra av tio kvinnor och knappt sex av tio män i åldersgruppen som var nöjda. (estote.se)

Vad är det då som gör att livet sägs peaka vid 50?

Jo, den forskning vi inledde med gör gällande att vi med åldern tenderar att bry oss mindre om trivialiteter och mer om njutning. Vi är mer öppna för försoning och överlag mer uppskattande mot andra människor. Visst låter det här bra? Det i sig innebär att vi faktiskt kan starta processen tidigare – genom aktiva val och goda tankar – och punkterna ovan kan vara en start på vägen framåt.